Kin-Ball jest to gra zespołowa pochodząca w prowincji Quebec w Kandzie, której główną cechą charakterystyczną jest duża piłka (o średnicy 122 cm), a mecze rozgrywane są pomiędzy trzema i więcej zespołami w tym samym czasie. Zawodnicy w równym stopniu uczestniczą w grze, nikt nie stoi z boku i nie jest pomijany. Przepisy są bardzo łatwe i nie trzeba dużych umiejętności by zacząć grać. Kin-ball rozwija sprawność fizyczną, refleks, a przede wszystkim współpracę gdyż każdy uczestnik musi brać czynny udział i być aktywny.

Zasady gry KIN-BALL

Może być rozgrywana w pomieszczeniu (w szkole) i na zewnątrz (na trawie, na plaży lub na śniegu). Gry mają  trzy okresy trwające od 7 do 15 minut (lub do 13 punktów) zależnie od stopnia zaawansowania i wieku uczestników, z przerwą jednej minuty pomiędzy każdym okresem. Na początku każdego okresu, piłka do gry jest wprowadzana z centrum sali przez zespół z najmniejszą liczbą punktów. Zespół z największą liczbą punktów na koniec trzech okresów wygrywa.

Drużyny składają się z 4 zawodników (z maksymalnie 4 zastępców), z których każdy nosi znacznik – narzutkę lub szarfę w innym kolorze.

Grę wznawiamy od uderzenia piłki dwoma rękoma (dłonie złożone jak przy klaśnięciu ) przez jednego z graczy ofensywnych. Pozostałe osoby z drużyny przytrzymują piłkę od dołu zachowując następujące zasady:

 • przyklęknięcie na jedno kolano tworząc trójką wokół niej,
 • dwie ręce nad głową na piłce,
 • klatka piersiowa i głowa skierowane w dół.

Przed uruchomieniem gry, gracz rozpoczynający wypowiada odpowiedni kolor zespołu, następnie rzuca piłkę w górę, krzycząc słowo „Omnikin”. Gracze defensywni ustawiają się nie bliżej niż 2-3 metry do piłki. Podany zespół musi złapać piłkę (używając dowolnej części ciała) zanim dotknie ona podłogi. Jeśli nazwany zespół nie zdąży złapać piłki przed uderzeniem jej o podłogę, pozostałym dwóm zespołom przyznaje się jeden punkt. Piłka trafia następnie do zespołu, który nie zdobył punktu. Jeśli gracze przechwycą piłkę zanim dotknie ziemi ich zespół otrzymuje punkt.

Gracz może jeszcze popełnić szereg innych fauli podczas meczu, które skutkują przyznaniem punktów graczom z przeciwnych zespołów:

 1. Wywołanie koloru jego własnego zespołu, a nie defensywnych gdy uderza piłkę.
 2. Wywołanie koloru jednocześnie z uderzeniem piłki.
 3. Uderzając piłkę w kierunku ku dołowi.
 4. Celowe blokowanie piłki podczas wybicia przez zawodników z defensywy przez przybliżenie się na odległość mniejszą niż 2 metry.
 5. Nie wszystkie osoby z zespołu trzymają piłkę podczas wprowadzania jej do gry.
 6. Gracz uderza dwa razy z rzędu.
 7. Piłka wybita jest na odległość mniejsza niż 2 metry.
 8. Pomyłka w kolejności zawodników uruchamiających piłkę

Zespół, który popełnił przewinienie uruchamia grę. Duży nacisk położony jest na zasady fair play, na koniec przyznawane są dodatkowe punkty za ich przestrzeganie (faule popełnione przez drużynę powodują odjęcie tych punktów).

Ułatwienia:

 1. Wypowiadanie koloru zespołu przez nauczyciela przed uruchomieniem piłki
 2. Dopuścić bez konsekwencji przerywania gry i utraty punktów do dotykania piłki o ściany
 3. Dopuścić do jednego kontaktu piłki z ziemią
 4. Umożliwić zespołowi na jedną pomyłkę podczas uruchamiania piłki
 5. Dowolność w uruchamianiu piłki przez zawodników w zespole
 6. Dozwolone jest zamiast uderzenia, wypchnięcie piłki przez jednego z graczy ofensywnych

Film przedstawia w jaki sposób napompować piłkę i zabezpieczyć wentyl. Taki sposób wydłuży czas użytkowania piłki Kin-Ball.

Na koniec treningu wypuść powietrze z piłki. Przed kolejnym treningiem wystarczy w ciągu 1 min napompować piłkę przy użyciu pompki Omnikin. 

Film przedstawia w jaki sposób napompować piłkę i zabezpieczyć nowy wentyl TPU. Taki sposób wydłuży czas użytkowania piłki Kin-Ball.

Na koniec treningu wypuść powietrze z piłki. Przed kolejnym treningiem wystarczy w ciągu 1 min napompować piłkę przy użyciu pompki Omnikin.

 Pierre-Julien Hamel 'The Master’ prowadzi kurs trenerski/ sędziowski na poziomie Kin-Ball Level 1. 

Kurs odbył się w Wielkiej Brytanii, na Liverpool John Moores University.

Pierre-Julien Hamel 'The Master’ prowadzi kurs trenerski/ sędziowski na poziomie Kin-Ball Level 1.
Kurs odbył się w Wielkiej Brytanii, na University of Gloucestershire

Philip Drouin, Międzynarodowy instruktor Kin-ball, przedstawia podstawowe zasady dotyczące gry.
Gra pokazana na 3 zespołach: czarnym, szarym i niebieskim.
Philip pokazuje w jaki sposób najlepiej uderzać piłkę. Można zrobić to na dwa sposoby.
Filmik pokazuję jak zaczyna się każda gra, jak chwytać piłkę oraz utrzymać pozycję.

Film promujący KIN-BALL – pokauzje zasady gry i wstępne szkolenie dla wszystkich drużyn

Film przedstawia w jaki sposób napompować piłkę i zabezpieczyć wentyl. Taki sposób wydłuży czas użytkowania piłki Kin-Ball.

Na koniec treningu wypuść powietrze z piłki. Przed kolejnym treningiem wystarczy w ciągu 1 min napompować piłkę przy użyciu pompki Omnikin. 

Film przedstawia w jaki sposób napompować piłkę i zabezpieczyć nowy wentyl TPU. Taki sposób wydłuży czas użytkowania piłki Kin-Ball.

Na koniec treningu wypuść powietrze z piłki. Przed kolejnym treningiem wystarczy w ciągu 1 min napompować piłkę przy użyciu pompki Omnikin.

 Pierre-Julien Hamel 'The Master’ prowadzi kurs trenerski/ sędziowski na poziomie Kin-Ball Level 1. 

Kurs odbył się w Wielkiej Brytanii, na Liverpool John Moores University.

Pierre-Julien Hamel 'The Master’ prowadzi kurs trenerski/ sędziowski na poziomie Kin-Ball Level 1.
Kurs odbył się w Wielkiej Brytanii, na University of Gloucestershire

Philip Drouin, Międzynarodowy instruktor Kin-ball, przedstawia podstawowe zasady dotyczące gry.
Gra pokazana na 3 zespołach: czarnym, szarym i niebieskim.
Philip pokazuje w jaki sposób najlepiej uderzać piłkę. Można zrobić to na dwa sposoby.
Filmik pokazuję jak zaczyna się każda gra, jak chwytać piłkę oraz utrzymać pozycję.

Film promujący KIN-BALL – pokauzje zasady gry i wstępne szkolenie dla wszystkich drużyn